INFORMACJA O PROJEKCIE LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH

INFORMACJA O PROJEKCIE LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH
DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NA 2017 R.

MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że został opracowany projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2017. Jest on udostępniony zainteresowanym osobom do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu, w Biurze Gospodarki Lokalowej (pokój 8). Osoby, których nazwisko nie zostało umieszczone w projekcie listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych mogą składać odwołania w terminie 1 miesiąca od dnia udostępnienia projektu tj. od dnia 8 listopada 2016r. do dnia 8 grudnia 2016r.

NOWE MIESZKANIA - OSIEDLE NOWE TARPNO

MPGN Sp. z o.o. informuje, iż w związku z rozpoczęciem budowy nowego budynku na osiedlu Nowe Tarpno, trwa nabór wniosków o zamianę lokali osób zamieszkujących w zasobach MPGN. W bloku przy ul. E. Stachury 10 powstaną 24 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 36 m2 do 68 m2.

Wszyscy zainteresowani zamianą na lokale usytuowane w budynku przy ulicy E. Stachury powinni złożyć wniosek, do pobrania: siedziba MPGN
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 (pokój nr 8), Biuro Obsługi Mieszkańców oraz strona internetowa www.mpgn.pl

Przewidywany termin zasiedlenia budynku – lipiec 2017 r.

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu złożonych wniosków mają osoby będące długoletnimi najemcami zdające lokal w dobrym stanie technicznym, których lokale znajdują się w budynkach przeznaczonych do sprzedaży i rozbiórki, nieposiadające zadłużenia wobec MPGN, ponadto osoby starsze, wymagające poprawy warunków mieszkaniowych z uwagi na stan zdrowia i posiadające stały dochód pozwalający na pokrycie zobowiązań czynszowych wraz z mediami.

 

W przypadku pytań zapraszamy do
Biura Gospodarki Lokalowej - Zespół ds. Zamian
MPGN Sp. z o.o. Curie-Skłodowskiej 5-7 pokój nr 8 tel. 56 45 120 26

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – SPRAWY ORGANIZACYJNE

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – SPRAWY ORGANIZACYJNE
DLA HANDUJĄCYCH I ODWIEDZJĄCYCH CMENTARZE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. jako Administrator targowiska przy ul. Cmentarnej oraz Właściciel Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej informuje, że z uwagi na zbliżające się Święto Zmarłych została zwiększona ilość pojemników na odpady stałe w obu lokalizacjach. W związku z powyższym bardzo prosimy o zachowanie czystości i porządku podczas wykonywania prac porządkowych przy grobach swoich bliskich oraz wrzucanie odpadów tylko i wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 31.10.2016 r. oraz 01.11.2016 r. uruchamiane są specjalne linie autobusowe oznaczone symbolem C.

Sezon grzewczy 2016/2017

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym w budynkach wyposażonych w centralne ogrzewania przypominamy Mieszkańcom o konieczności maksymalnego rozkręcenia zaworów przy grzejnikach, celem uniknięcia zapowietrzeń instalacji sieci grzewczej.  Planowany termin rozpoczęcia sezonu grzewczego to 1 październik 2016.