MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Czynsz zapłacisz za pomocą karty

Terminale umożliwiające transakcje z użyciem karty lub telefonu komórkowego to dzisiaj standard. Także nasi mieszkańcy mają teraz możliwość korzystania z tego udogodnienia. Terminal znajduje się w kasie, na parterze naszej siedziby przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.

 

Myślisz o nowym mieszkaniu? Wypełnij ankietę!

Konsultacje z mieszkańcami to kolejny etap przygotowań do budowy Osiedla Centralnego.

Trwają prace koncepcyjne nad nowym osiedlem, którego budowa jest planowana między ulicami: Toruńską, Focha, Kwiatową i Rowem Hermana. Plan zakłada, że ta inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, do którego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami zamierza przystąpić w imieniu grudziądzkiego samorządu.
W zakres pakietu Mieszkanie Plus wchodzi program dopłat do czynszu Mieszkanie na Start, który ma ułatwić wynajem nowego „M” mniej zamożnym mieszkańcom.
Elementem przygotowań do budowy nowego osiedla są konsultacje z potencjalnymi lokatorami. W tym celu przygotowaliśmy specjalne ankiety.. Jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Ankiety są anonimowe.

ANKIETA
-
------------------------------------------------------------

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową w ramach akcji „Sprzątania Świata” w dniach od 14.09.2018r. od. godz. 15.00
do 16.09.2018 do godz. 20.00
planuje zorganizować kolejną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla Mieszkańców. W tych dniach w wyznaczonych miejscach Lokatorzy zasobów zarządzanych przez MPGN Sp. z o.o. i Spółdzielnie mogą dostarczyć tego rodzaju odpady, które następnie zostaną wywiezione do najbliższego punktu PSZOK.  Miejsca zostaną wydzielone i oznakowane, tak aby składowanie odbywało się w sposób dogodny i uporządkowany.

INFORMACJA O PROJEKCIE LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NA 2019 R.

MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że został opracowany projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2019. Jest on udostępniony zainteresowanym osobom do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu, w Biurze Gospodarki Lokalowej (pokój 8).

Osoby, których nazwisko nie zostało umieszczone w projekcie listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych mogą składać odwołania w terminie 1 miesiąca od dnia udostępnienia projektu tj. od dnia 8 października 2018 r. do dnia 8 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Kościuszki 15/Wąska 18, ul. Kościuszki 17, ul. Kilińskiego 12, ul. Groblowa 13 w Grudziądzu. Realizacja instalacji c.o., c. w. u. i c. c. w. u. w ramach programu „Kawka – II”. 

 

Termin składania ofert: 26.06.2018r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 26.06.2018r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych