Metamorfoza podwórek

Rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Metamorfoza podwórek”. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Grudziądza.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i studentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym do wzięcia udziału w konkursie na projekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Na wszystkich zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

Termin składania prac mija 19  maja 2017 roku, natomiast finał konkursu odbędzie się 02 czerwca 2017  r. 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH

INFORMACJA O PROJEKCIE LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH
DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NA 2017 R.

MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że został opracowany projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2017. Jest on udostępniony zainteresowanym osobom do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu, w Biurze Gospodarki Lokalowej (pokój 8). Osoby, których nazwisko nie zostało umieszczone w projekcie listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych mogą składać odwołania w terminie 1 miesiąca od dnia udostępnienia projektu tj. od dnia 8 listopada 2016r. do dnia 8 grudnia 2016r.

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – SPRAWY ORGANIZACYJNE

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – SPRAWY ORGANIZACYJNE
DLA HANDUJĄCYCH I ODWIEDZJĄCYCH CMENTARZE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. jako Administrator targowiska przy ul. Cmentarnej oraz Właściciel Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej informuje, że z uwagi na zbliżające się Święto Zmarłych została zwiększona ilość pojemników na odpady stałe w obu lokalizacjach. W związku z powyższym bardzo prosimy o zachowanie czystości i porządku podczas wykonywania prac porządkowych przy grobach swoich bliskich oraz wrzucanie odpadów tylko i wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 31.10.2016 r. oraz 01.11.2016 r. uruchamiane są specjalne linie autobusowe oznaczone symbolem C.