MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Proponowana lokalizacja grzebowiska dla zwierząt

Trwają prace nad uruchomienie grzebowiska dla zwierząt w Grudziądzu. W związku z tym w najbliższym okresie zakładamy opracowanie koncepcji zagospodarowania wskazanego terenu z przeznaczeniem na budowę cmentarza dla zwierząt, a następnie przystąpimy do opracowania dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych, przystępując ostatecznie do budowy grzebowiska. Przewidywany termin realizacji zadania planowany jest na lata 2018-2019.

Koncepcja zagospodarowania terenu pod inwestycję przewiduje wydzielenie ok. 3 000 kwater, stworzenie parkingu, dróg dojazdowych, alejek wewnętrznych oraz węzła sanitarnego, a także wykorzystanie istniejących terenów zielonych. Grzebowisko zostanie w całości ogrodzone siatką. Poza wydzielonymi kwaterami zaprojektowane zostanie miejsce zbiorowego pochówku.   

Prosimy również o wypełnienie ankiety w tej sprawie, która jest tutaj

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Grudziądzu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu planują zorganizować w dniach od 15.12.2017r. godz. 15.00 do 17.12.2017 godz. 24.00 wspólną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tych dniach w wyznaczonych miejscach Mieszkańcy zasobów zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami i Spółdzielnię Mieszkaniową mogą dostarczyć tego rodzaju odpady, które następnie zostaną wywiezione do najbliższego punktu PSZOK.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DLA HANDUJĄCYCH I ODWIEDZJĄCYCH CMENTARZE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. jako Administrator targowiska przy ul. Cmentarnej oraz Właściciel Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej informuje, że z uwagi na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych została zwiększona ilość pojemników na odpady stałe w obu lokalizacjach. W związku z powyższym bardzo prosimy o zachowanie czystości i porządku podczas wykonywania prac porządkowych przy grobach swoich bliskich oraz wrzucanie odpadów tylko i wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych.  

Wzorem lat ubiegłych w dniach 31.10.2017 r. oraz 01.11.2017 r. uruchamiane są specjalne linie autobusowe oznaczone symbolem C.