MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Spotkania z Mieszkańcami

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w bieżącym roku rozpoczyna cykl zebrań z Najemcami. Celem spotkań, które odbędą się w dniach od 10 do 31 stycznia b.r., będzie min. omówienie bieżących spraw związanych z nieruchomością, potrzeb remontowych, a także wysłuchanie uwag. W związku z corocznymi zebraniami z właścicielami lokali, w pierwszym etapie odbędą się spotkania z Najemcami w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Jednocześnie w kolejnych kwartałach b.r. Spółka planuje zebrania z Mieszkańcami pozostałych budynków komunalnych.

Proponowana lokalizacja grzebowiska dla zwierząt

Trwają prace nad uruchomienie grzebowiska dla zwierząt w Grudziądzu. W związku z tym w najbliższym okresie zakładamy opracowanie koncepcji zagospodarowania wskazanego terenu z przeznaczeniem na budowę cmentarza dla zwierząt, a następnie przystąpimy do opracowania dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych, przystępując ostatecznie do budowy grzebowiska. Przewidywany termin realizacji zadania planowany jest na lata 2018-2019.

Koncepcja zagospodarowania terenu pod inwestycję przewiduje wydzielenie ok. 3 000 kwater, stworzenie parkingu, dróg dojazdowych, alejek wewnętrznych oraz węzła sanitarnego, a także wykorzystanie istniejących terenów zielonych. Grzebowisko zostanie w całości ogrodzone siatką. Poza wydzielonymi kwaterami zaprojektowane zostanie miejsce zbiorowego pochówku.   

Prosimy również o wypełnienie ankiety w tej sprawie, która jest tutaj

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Grudziądzu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu planują zorganizować w dniach od 15.12.2017r. godz. 15.00 do 17.12.2017 godz. 24.00 wspólną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tych dniach w wyznaczonych miejscach Mieszkańcy zasobów zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami i Spółdzielnię Mieszkaniową mogą dostarczyć tego rodzaju odpady, które następnie zostaną wywiezione do najbliższego punktu PSZOK.