MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Czujniki tlenku węgla

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym informujemy o możliwości bezpłatnego otrzymania czujników  tlenku węgla. Po odbiór urządzeń zapraszamy najemców lokali mieszkalnych posiadających piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, kotły i piecyki gazowe, kuchenki węglowe, kotły na paliwo stałe oraz piece opałowe. Urządzenia wydawane są w sekretariacie siedziby Spółki przy ul. Curie- Skłodowskiej 5-7 do wyczerpania zapasów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 45 120 20. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Długiej 6/Murowa 43, ul. Długiej 14/Murowa 51, ul. Nadgórnej 63
w Grudziądzu objętych programem „KAWKA II”

Termin składania ofert: 08.08.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 08.08.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Wynik przetargu

W dniu 15.09.2016r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego

została podpisana umowa na wykonanie  robót budowlanych pt.  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18,18B,18C,18D  w Grudziądzu  z firmą  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ”INSTALREM” Krystian Kraus Gać 9,
86-302 Grudziądz 4

 

Zamówienie w zakresie realizacji  instalacji  centralnego ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach przedsięwzięcia pn.  „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz” – Kawka II.