MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Wynik przetargu

W dniu 15.09.2016r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego

została podpisana umowa na wykonanie  robót budowlanych pt.  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18,18B,18C,18D  w Grudziądzu  z firmą  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ”INSTALREM” Krystian Kraus Gać 9,
86-302 Grudziądz 4

 

Zamówienie w zakresie realizacji  instalacji  centralnego ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach przedsięwzięcia pn.  „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz” – Kawka II.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod. - kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18, 18B, 18C, 18D w Grudziądzu   Realizacja instalacji c.o. i c.w.u. w ramach programu „Kawka - II”

Termin składnia ofert: 29.08.2016r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.08.2016r o godz. 11:30 – Pokój Nr 120, I piętro

Więcej informacji: http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15