MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Metamorfoza podwórek - III edycja konkursu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w czerwcu bieżącego roku planuje zorganizować III edycję konkursu:„Metamorfoza podwórek” pod patronatem Prezydenta Grudziądza. Celem konkursu będzie promocja przestrzeni miejskiej poprzez zaproszenie do opracowanie projektów oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

Projekt skierowany jest do: uczniów, studentów oraz absolwentów kierunków związanych z architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym. Spośród nadesłanych prac nagrodzone i wyróżnione zostaną trzy najlepsze koncepcje, z których zwycięska zostanie zrealizowana. Do tegorocznej edycji konkursu wyznaczono tereny przy: ul. Tetmajera 1, ul. Libelta 14, ul. Pocztowej 2-Puszkina 3, ul. Sienkiewicza 11, oraz ul. Piastowskiej 2. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego  w wysokości 3 500 000 PLN na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Spółki pn. budowa budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 15 w Grudziądzu

Termin składania ofert: 18.05.2018r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 18.05.2018r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Spotkania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych

W siedzibie Spółki MPGN przy ulicy Curie - Skłodowskiej 5-7 trwają aktualnie spotkania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Systematycznie spotykamy się z Najemcami zaproszonymi do rozmowy o sprawach dotyczących poszczególnych budynków.

Na przełomie lutego i marca zorganizowane będą również zebrania Wspólnot Mieszkaniowych z właścicielami mieszkań, na których zebrane uwagi  dotyczące planów remontowych oraz przedstawionych problemów zostaną omówione i poddane do dyskusji.

Po zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się spotkania z Mieszkańcami pozostałych budynków, które nie są Wspólnotami i stanowią własność Spółki.

Spotkanie z Mieszkańcami

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w dniach od 24 kwietnia do 23 maja b.r. rozpoczyna cykl zebrań z Najemcami.  Celem spotkań będzie min. omówienie bieżących spraw związanych z nieruchomością, potrzeb remontowych, a także wysłuchanie uwag Mieszkańców.

MPGN Sp. z o.o. w I kwartale b.r. przeprowadziła zebrania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych, a także zebrania roczne z właścicielami lokali.

Obecnie Spółka kontynuuje cykl spotkań z Najemcami budynków komunalnych, którzy będą mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

Budowa spopielarni zwłok przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w ramach prowadzonych inwestycji planuje budowę spopielarni zwłok przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu.

Spopielarnia składać się ma z: sali pożegnań, poczekalni, spalarni, pomieszczenia chłodni, pomieszczenia do przygotowania zwłok, pomieszczenia technicznego i socjalno – sanitarnego. Spółka zakłada, iż część istniejących pomieszczeń takich jak chłodnia i sala pożegnań zostanie w ramach prowadzonej inwestycji przebudowana. Na obecnym etapie zaplanowano, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych. Współczesne piece kremacyjne nie stanowią najmniejszego zagrożenia dla środowiska, gdyż proces spalania zwłok odbywa się w sposób bezdymny i bezzapachowy. Kremacja jest ważnym rozwiązaniem w aspekcie ekologicznym, a zaawansowane technologie, w które wyposażone zostanie krematorium gwarantują, że dym, powstający        w wyniku spopielenia jest całkowicie nieszkodliwy.