MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI
Drukuj

Treść ogłoszenia

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno wschodniej części miasta Grudziądza przy ul. Lipowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, teren zabudowy oświatowej, garażowej oraz tereny zieleni. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Lipowej. 

 

Otoczenie działki uzbrojone jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Curie - Skłodowskiej 5-7, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27. 

 

Więcej informacji: 

http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl


Forma: SPRZEDAŻ
Lokalizacja: Lipowa
Powierzchnia m2: 5589

Dodatkowe informacje

Kontakt

Działka niezabudowana przy ul. Lipowej