MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI
Drukuj

Treść ogłoszenia

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w południowej części miasta Grudziądza
na osiedlu Mniszek przy ul. Droga Mazurska 6A. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, teren zabudowy oświatowej, tereny zieleni i zabudowa handlowo - usługowa. W dalszej odległości znajdują się obszary zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.  Dojazd do nieruchomości możliwy poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na działce 157/13 za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 6.150,00 zł brutto (cena zawiera podatek VAT według stawki 23%)

Otoczenie działki uzbrojone jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną, ciepłowniczą.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar na którym znajduje się nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi (Uchwała  nr IX /82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007r.) zgodnie z którym stanowi teren oznaczony symbolem 25MW-UH – funkcja podstawowa - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, funkcja dopuszczalna - usługi i handel.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Curie – Skłodowskiej 5-7,Biuro Obrotu  Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl      

Więcej informacji:

https://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl


Forma: SPRZEDAŻ
Lokalizacja: Droga Mazurska
Powierzchnia m2: 1496

Dodatkowe informacje

Kontakt

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Droga MazurskaNieruchomość niezabudowana przy ul. Droga MazurskaNieruchomość niezabudowana przy ul. Droga MazurskaNieruchomość niezabudowana przy ul. Droga Mazurska