MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Spotkania z Mieszkańcami

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w bieżącym roku rozpoczyna cykl zebrań z Najemcami. Celem spotkań, które odbędą się w dniach od 10 do 31 stycznia b.r., będzie min. omówienie bieżących spraw związanych z nieruchomością, potrzeb remontowych, a także wysłuchanie uwag. W związku z corocznymi zebraniami z właścicielami lokali, w pierwszym etapie odbędą się spotkania z Najemcami w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Jednocześnie w kolejnych kwartałach b.r. Spółka planuje zebrania z Mieszkańcami pozostałych budynków komunalnych.

Ponadto, jako co roku, zebrania z Właścicielami lokali zostaną przeprowadzone w odrębnych terminach tj. do końca I kwartału b.r..