MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Budowa spopielarni zwłok przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w ramach prowadzonych inwestycji planuje budowę spopielarni zwłok przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu.

Spopielarnia składać się ma z: sali pożegnań, poczekalni, spalarni, pomieszczenia chłodni, pomieszczenia do przygotowania zwłok, pomieszczenia technicznego i socjalno – sanitarnego. Spółka zakłada, iż część istniejących pomieszczeń takich jak chłodnia i sala pożegnań zostanie w ramach prowadzonej inwestycji przebudowana. Na obecnym etapie zaplanowano, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych. Współczesne piece kremacyjne nie stanowią najmniejszego zagrożenia dla środowiska, gdyż proces spalania zwłok odbywa się w sposób bezdymny i bezzapachowy. Kremacja jest ważnym rozwiązaniem w aspekcie ekologicznym, a zaawansowane technologie, w które wyposażone zostanie krematorium gwarantują, że dym, powstający        w wyniku spopielenia jest całkowicie nieszkodliwy.

Dodatkowo, kremacja zwłok w przeciwieństwie do pochówku ciała w ziemi, nie ingeruje w środowisko naturalne i nie powoduje zanieczyszczenia wód podziemnych. Ponadto spopielanie zwłok pozwala ograniczyć ilość miejsca koniecznego do pochówku zmarłego, co stanowi rozwiązanie problemu, jakim jest brak miejsc na cmentarzu. Również z ekonomicznego punktu widzenia skremowanie zwłok powoduje redukcję kosztów pogrzebu. Ponad to spopierlania będzie miejscem wielowyznaniowym.

Obecnie na terenie Polski działają 53 spopielarnie zwłok, liczba ta z roku na rok wzrasta. Koszt zadania wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej wyniesie ok. 1,5 mln zł. Planowany termin realizacji zadania to 2018-2019 rok.