MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Spotkania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych

W siedzibie Spółki MPGN przy ulicy Curie - Skłodowskiej 5-7 trwają aktualnie spotkania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Systematycznie spotykamy się z Najemcami zaproszonymi do rozmowy o sprawach dotyczących poszczególnych budynków.

Na przełomie lutego i marca zorganizowane będą również zebrania Wspólnot Mieszkaniowych z właścicielami mieszkań, na których zebrane uwagi  dotyczące planów remontowych oraz przedstawionych problemów zostaną omówione i poddane do dyskusji.

Po zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się spotkania z Mieszkańcami pozostałych budynków, które nie są Wspólnotami i stanowią własność Spółki.

Harmonogram zebrań został uzupełniony o kolejne Wspólnoty i znajduje się