MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Spotkanie z Mieszkańcami

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w dniach od 24 kwietnia do 23 maja b.r. rozpoczyna cykl zebrań z Najemcami.  Celem spotkań będzie min. omówienie bieżących spraw związanych z nieruchomością, potrzeb remontowych, a także wysłuchanie uwag Mieszkańców.

MPGN Sp. z o.o. w I kwartale b.r. przeprowadziła zebrania z Mieszkańcami budynków Wspólnot Mieszkaniowych, a także zebrania roczne z właścicielami lokali.

Obecnie Spółka kontynuuje cykl spotkań z Najemcami budynków komunalnych, którzy będą mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.