Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego  w wysokości 3 500 000 PLN na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Spółki pn. budowa budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 15 w Grudziądzu

Termin składania ofert: 18.05.2018r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 18.05.2018r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych