MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową w ramach akcji „Sprzątania Świata” w dniach od 14.09.2018r. od. godz. 15.00
do 16.09.2018 do godz. 20.00
planuje zorganizować kolejną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla Mieszkańców. W tych dniach w wyznaczonych miejscach Lokatorzy zasobów zarządzanych przez MPGN Sp. z o.o. i Spółdzielnie mogą dostarczyć tego rodzaju odpady, które następnie zostaną wywiezione do najbliższego punktu PSZOK.  Miejsca zostaną wydzielone i oznakowane, tak aby składowanie odbywało się w sposób dogodny i uporządkowany.

Wykaz punktów gromadzenia wielkogabarytów znajdować się będzie w gablotach i na klatkach schodowych budynków.

Z uwagi na jubileuszową, 25 akcję „Sprzątanie Świata – Polska”, która promuje segregacje nieczystości, chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem zbiórki i wywozu śmieci gabarytowych, pomagając Mieszkańcom w pozbyciu się tego rodzaju odpadów już po raz kolejny.