Targowiska

| |

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nr XXIII/43/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/109/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk prowadzi pięć targowisk miejskich położonych przy ulicach: 

  • Wiślanej
  • Sportowców
  • Paderewskiego
  • Łęgi  
  • Cmentarnej

Z dniem 1 czerwca 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nr XXXVI/39/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2017 r.  dzierżawi Targowisko Hurtowe położone przy ulicy Łyskowskiego 37 w Grudziądzu.

  • Łyskowskiego

 

Lp.

Adres

Powierzchnia

w m²

Częstotliwość
handlu

Godziny otwarcia

1

WIŚLANA

3 166

środa, sobota

6.00-14.00

2

SPORTOWCÓW

2787

sobota

6.00-14.00

3

PADERWSKIEGO

3 752

od poniedziałku do soboty

6.00-14.00

4

ŁĘGI

1 900

czwartek

6.00-14.00

5

CMENTARNA

3 500

w okresie Św. Zmarłych

6.00-22.00

6

ŁYSKOWSKIEGO

46 352

poniedziałek - niedziela

sobota

okres letni

20.00 - 14.00 następnego dnia

20.00 - 12.00 następnego dnia

całodobowo

 

Wnioski o prowadzenie handlu na targowiskach:

Osoby zainteresowane sprzedażą na targowiskach powinny złożyć w siedzibie Spółki wniosek o umowę dzierżawy na targowisku z określeniem: 

  • powierzchni potrzebnej do sprzedaży w m2
  • okresu dzierżawy (czas na który ma zostać zawarta umowa)
  • dni tygodnia, w których będzie prowadzona sprzedaż
  • rodzaj prowadzonej działalności (określenie rodzaju sprzedawanego towaru)

 Opłaty za dzień handlu:

Na podstawie Zarządzenia Nr 73/15  Prezydenta Grudziądza z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz  za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz, ustalono stawki rezerwacyjne za 1 m2 powierzchni użytkowej na targowiskach przy:

ul. Łęgi, Wiślanej i Paderewskiego    - 1,30 zł

ul. Sportowców                                  - 1,00 zł

ul. Cmentarnej                                   - 4,10 zł*

*opłata nie dotyczy osób całorocznie handlujących w pawilonach handlowych

Za handel w obrębie targowiska bez ważnej umowy naliczana zostaje opłata
w wysokości trzykrotności w/w stawek.

 Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.

 Dodatkowo pobierana jest opłata targowa przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXXVIII/8/09 z dnia 13 marca 2009 r.

Pliki do pobrania