MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod. - kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18, 18B, 18C, 18D w Grudziądzu   Realizacja instalacji c.o. i c.w.u. w ramach programu „Kawka - II”

Termin składnia ofert: 29.08.2016r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.08.2016r o godz. 11:30 – Pokój Nr 120, I piętro

Więcej informacji: http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15