MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Komunikaty

| |

SPŁATA ZALEGŁOŚCI W RATACH:

Wszelkie sprawy związane z zadłużeniem wobec Spółki załatwiane są w Zespole ds. Windykacji (parter, pokój nr 4 oraz 6) przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość ratalnej spłaty zobowiązania, po wcześniejszym zawarciu stosownej ugody.  Podpisanie ugody wymaga dostarczenia informacji o trudnej sytuacji materialnej pozwalającej określić wysokość optymalnych rat.

Wnioski można pobrać ze strony www.mpgn.com.pl/ OBSŁUBA KLIENTÓW – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW/PLIKI DO POBRANIA  lub w siedzibie Spółki w Zespole Rozliczeń i Sprzedaży – parter pokój nr 4,6 oraz 10.

 

 

ODPRACOWANIE ZADŁUŻENIA:

Od roku 2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. umożliwia   osobom zadłużonym odpracowanie zaległości czynszowych w formie drobnych prac remontowych, porządkowych oraz usługowych. Osoby zainteresowane  odpracowaniem  zaległości powinny zgłosić się do Zespołu ds. Windykacji (parter, pokój nr 4 i 6), w celu   złożenia stosownego wniosku, w którym Dłużnik określa rodzaj pracy jaki jest w stanie wykonać oraz ustala się warunki spłaty zadłużenia.

Wnioski można pobrać ze strony www.mpgn.com.pl/ OBSŁUBA KLIENTÓW – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW/PLIKI DO POBRANIA  lub w siedzibie Spółki w Zespole Rozliczeń i Sprzedaży – parter pokój nr 4,6 oraz 10.

 

 

ZMIANA ZALICZEK NA MEDIA:

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zmianę zaliczek na zimną i ciepłą wodę.

  1. Wniosek składa Najemca/Właściciel lokalu, nie częściej niż dwa razy do roku.
  2. Normy zmieniane są w uzasadnionych przypadkach np. zmiany meldunkowe, czasowe nieobecności, etc., po weryfikacji zasadności przez Spółkę.
  3. Zmiana wysokości opłat obowiązuje od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Wnioski można pobrać ze strony www.mpgn.com.pl/ OBSŁUBA KLIENTÓW – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW/PLIKI DO POBRANIA  lub w siedzibie Spółki w Zespole Rozliczeń i Sprzedaży – parter pokój nr 4,6 oraz 10.