MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowy remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z odtworzeniem balkonów przy ul. Laskowickiej 12 w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 24.08.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 24.08.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych