MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ankieta

Budynek Młyna Górnego wybudowano w 2 połowie XIX wieku. W latach 1909 – 1912 podlegał rozbudowie. Na podstawie decyzji Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2008 roku wpisany został do rejestru zabytków.

Lokalizacja w Centrum Miasta na terenie graniczącym ze starą zabudową śródmiejską i jednocześnie    z terenami zielonymi, rekreacyjno – spacerowymi oraz umiejscowienie nad kanałem Trynka sprawiają, że miejsce to kryje w sobie ogromny potencjał.

W związku z przejęciem po wielu latach tego obiektu przez miejską Spółkę MPGN z rąk prywatnych trwają konsultacje z mieszkańcami dotyczące pomysłów na jego zagospodarowanie.

Głos należy do Ciebie. Wypełnij ankietę i miej swój udział w tworzeniu wspólnych inicjatyw.

plansza 5 -myn ...
plansza 6 -myn ...
plansza 4

 

Czy podoba Ci się przedstawiona koncepcja przebudowy Młyna Górnego?
 
W jaki sposób powinny zostać zagospodarowane pomieszczenia w budynku Młyna Górnego?