MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Proponowana lokalizacja grzebowiska dla zwierząt

Trwają prace nad uruchomienie grzebowiska dla zwierząt w Grudziądzu. W związku z tym w najbliższym okresie zakładamy opracowanie koncepcji zagospodarowania wskazanego terenu z przeznaczeniem na budowę cmentarza dla zwierząt, a następnie przystąpimy do opracowania dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych, przystępując ostatecznie do budowy grzebowiska. Przewidywany termin realizacji zadania planowany jest na lata 2018-2019.

Koncepcja zagospodarowania terenu pod inwestycję przewiduje wydzielenie ok. 3 000 kwater, stworzenie parkingu, dróg dojazdowych, alejek wewnętrznych oraz węzła sanitarnego, a także wykorzystanie istniejących terenów zielonych. Grzebowisko zostanie w całości ogrodzone siatką. Poza wydzielonymi kwaterami zaprojektowane zostanie miejsce zbiorowego pochówku.   

Prosimy również o wypełnienie ankiety w tej sprawie, która jest tutaj