Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Nr 15 z przynależną infrastrukturą   techniczną przy ul. Lotniczej w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 28.11.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Kompleksowy remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z odtworzeniem balkonów przy ul. Laskowickiej 12 w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 24.08.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 24.08.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Forteczna 24 i 26, ul. Forteczna 22 i 20, ul. Forteczna 20A w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 13.07.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 13.07.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Długiej 6/Murowa 43, ul. Długiej 14/Murowa 51, ul. Nadgórnej 63
w Grudziądzu objętych programem „KAWKA II”

Termin składania ofert: 08.08.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 08.08.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Forteczna 28/Grunwaldzka 2/4/6, ul. Słowackiego 23, ul. Słowackiego 25
w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 27.06.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 27.06.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych