MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie prac konserwacyjnych  i usuwanie awarii w zakresie instalacji  elektrycznej  i odgromowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   Nieruchomościami  Sp. z o.o. w  Grudziądzu w  okresie  od  01.01.2017 r.  do 31.12.2018 r.   

Termin składania ofert: 08.12.2016r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 08.12.2016r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie prac konserwacyjnych  i usuwanie awarii instalacji  wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   Nieruchomościami  Sp. z o.o.   w  Grudziądzu  w  okresie  od  01.01.2017 r.  do 31.12.2018 r.   

 

Termin składania ofert: 08.12.2016r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 08.12.2016r. godz. 13:45

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

wykonanie remontu dachu wraz z remontem stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 57 w Grudziądzu.

 

Termin składania ofert: 07.10.2016r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 07.10.2016r. godz. 13:30

 

Więcej informacji na: www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie prac konserwacyjnych  w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   Nieruchomościami  Sp. z o.o. przy ul. Curie –Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu w okresie od  01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.   

Termin składania ofert: 08.12.2016r. do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 08.12.2016r. godz. 14:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15

Wynik przetargu

| |

W dniu 15.09.2016r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego

została podpisana umowa na wykonanie  robót budowlanych pt.  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18,18B,18C,18D  w Grudziądzu  z firmą  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ”INSTALREM” Krystian Kraus Gać 9,
86-302 Grudziądz 4

 

Zamówienie w zakresie realizacji  instalacji  centralnego ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach przedsięwzięcia pn.  „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz” – Kawka II.