MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod. - kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18, 18B, 18C, 18D w Grudziądzu   Realizacja instalacji c.o. i c.w.u. w ramach programu „Kawka - II”

Termin składnia ofert: 29.08.2016r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.08.2016r o godz. 11:30 – Pokój Nr 120, I piętro

Więcej informacji: http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym

| |

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 6 391 119,37 PLN na okres 6 lat i 1 miesiąc (73 m-ce) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.    

Termin składania ofert: 30.06.2016 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2016 r. godz. 11:30

Więcej informacji na: www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl