MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Forteczna 28/Grunwaldzka 2/4/6, ul. Słowackiego 23, ul. Słowackiego 25
w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 27.06.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 27.06.2017r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/15,przetargi-z-zastosowaniem-ustawy-prawa-zamowien-publicznych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

| |

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W dniu 30.05.2017r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na: Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną karpiówką, remont kominów z cegły, docieplenie ścian, skosów i stropów mieszkań na poddaszu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  w budynku mieszkalnym przy ul. Libelta 12, 12A w Grudziądzu

Więcej informacji na stronie:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/plik,3093,zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-remont-dachu-z-pokryciem-dachowka-ceramiczna-karpiowka-remont-kominow-z-cegly-docieplenie-scian-skosow-i-stropow-mieszkan-na-poddaszu-docieplenie-stropu-nad-ostatnia-kondygnacja-w-budynku.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. przy ul. Curie – Skłodowskiej  5-7  w Grudziądzu działając na   podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 oraz z 2016 r poz. 831 i 996 z późna. zm. ) informuje, że postępowanie przetargowe na Udzielenie i obsługa bankowa kredytu obrotowego krótkoterminowego w wysokości 2 340 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną przy ul. Ryszarda Milczewskiego –Bruna 9 w Grudziądzu  i kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną  nr 10 przy ul. Edwarda Stachury 10 w Grudziądzu zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/aktualizacja/data/pliki/2883_uniewa_znienie.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu obrotowego krótkoterminowego w wysokości 2 340 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną przy ul. Ryszarda Milczewskiego –Bruna 9 w Grudziądzu  i kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną  nr 10 przy ul. Edwarda Stachury 10 w Grudziądzu

Termin składania ofert: 13.12.2016r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 13.12.2016r. godz. 13:10

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

| |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych   przez   Miejskie   Przedsiębiorstwo   Gospodarki Nieruchomościami  Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

Termin składania ofert: 09.12.2016r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 09.12.2016r. godz. 13:15

 

Więcej informacji na:  http://www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl/index.php?strona=15